Archive for the tag "Angkor"

Angkor Thom

Angkor Thom

Bayon temple, Siem Reap , Cambodia 

Intricate carving at Angkor 

Ta Prohm, Angkor, Cambodia 

A bit hazy 

The road to Angkor

Angkor Wat

Ta Prohm temple, Angkor